Basis Akkoorden in Blues Gitaar

De akkoorden die je nodig hebt om blues te spelen verschillen wat van de gewone basis akkoorden. Zo zul je meestal geen gewone majeur en mineur akkoorden spelen (Zoals de akkoorden A, D, E, etc.), maar maak je in blues vooral gebruik van “septiem akkoorden”.

Septiem Akkoorden


Laten we eens zoʼn septiem-akkoord bekijken. Hieronder zie je het akkoord “A”. Dit is een gewoon basis akkoord, dus geen septiem akkoord.

Nu zie je hieronder het A7-akkoord. Deze wordt gespeeld met de 1e en 2e vinger. Natuurlijk zou je dit akkoord ook kunnen spelen met de 1e en 2e vinger, zoals in het diagram rechts.

Let op de verwrongen, bluesy klank die dit akkoord met zich mee brengt, in opzichte van het vrolijk klinkende A-akkoord.

Veel van deze akkoorden kunnen op verschillende manieren worden gespeeld.
Zoals het A7-akkoord op de volgende pagina, waar we de 1e vinger plat leggen oververschillende snaren.

Dit akkoord klinkt doorgaans nog meer verwrongen dan de vorige manier om het A7-akkoord te spelen, daarom is deze vingerzetting uiterst geschikt om blues te spelen.

Kies telkens de manier waarop je het liefst zelf speelt. Verkies je de 1e en 2e vinger voor de A7 of speel je liever met de 1e en 2e vinger? Het kan allemaal, zolang je maar niet
teveel zelf experimenteert met vingerzettingen.


Er is bestaan niet één correcte manier om een akkoord te spelen, maar er bestaan wel
een hele hoop inefficiënte die je groei op de gitaar zullen tegenhouden, vandaar het belang om de voorgestelde vingerzettingen te volgen.


De volgende akkoorden zijn belangrijke septiem akkoorden die je veel in deze cursus zult gebruiken.

Het E7 akkoord wordt zeer vaak in gebruikt in allerhande stijlen van de blues. Net zoals we bij het akkoord A7 hebben gezien, bestaat ook voor dit E7 akkoord een
alternatieve vingerzetting die vaak wordt gebruikt door bluesgitaristen.

Terug merk je op dat de alternatieve vingerzetting van dit E7-akkoord een zwaardere bluesklank heeft. Daarom wordt vaak de voorkeur gegeven aan deze vingerzetting.
Het volgende akkoord die belangrijk is, is het C7-akkoord. Dit akkoord is zeer handig, want die kunnen we doorschuiven op de hals van de gitaar.

Misschien let je er niet direct op, maar dit C7-akkoord is eigenlijk het basis C-akkoord met
de pink op de 3e snaar erbij. Ter verduidelijking zie je hieronder het basis C-akkoord.

C akkoord gitaar

Dit C7-akkoord wordt zeer veel gespeeld, en is echt handig omdat we deze vingerzetting overal op de hals van de gitaar kunnen spelen.

In het akkoorden diagram op de vorige pagina zie je het D7-akkoord, gespeeld met de vingerzetting van het C7-akkoord. Dit komt omdat telkens het vakje die we spelen op de
5e-snaar de naam van het akkoord bepaald.

In bovenstaande tablatuur vind je de noten op de 5e snaar. Je merkt dat we op het 5e vakje de D-noot spelen, vandaar de naam D7.

Twee vakjes verder, op het 7e vakje vinden we de E-noot terug. Dus kunnen we de vingerzetting van het C7-akkoord gewoonweg doorschuiven, tot onze 3e vinger op het 7e
vakje ligt. De benaming van dit akkoord is dan E7.

Belangrijk: Deze manier van de vingerzettingen van akkoorden doorschuiven, kun je niet
zo maar met elk akkoord doen.


Laten we even verdergaan met onze veel gebruikte septiem akkoorden. Het volgende akkoord is het D7-akkoord.

Dit D7-akkoord hebben we voordien al eens gespeeld (met het de vingerzetting die we doorgeschoven hebben van het C7-akkoord). Er bestaan dus verschillende manier om
hetzelfde septiem-akkoord te spelen.
De keuzes die we hieromtrent maken zullen vooral afhankelijk zijn van de huidige plaats op de hals van de gitaar en de klank die we verkiezen, evenals andere factoren die een rol spelen om te kiezen op welke manier we een akkoord spelen.
Een volgend akkoord die we spelen is het B7-akkoord.

Dit B7-akkoord wordt ook zeer veel gebruikt en zullen we ook verder in de cursus nog nodig hebben.

Tenslotte spelen we nog het G7-akkoord. Deze komt niet meer terug in deze cursus, maar
wordt soms wel gebruikt in bepaalde nummers.

Nu we de belangrijkste septiem-akkoorden in 1e positie (gelegen rond het eerste vakje) hebben geleerd, gaan we in het volgende artikel al een stap verder en bekijken we even akkoorden die je hoger
op de hals kunt spelen.
Deze volgende akkoorden vereisen een goede kennis en uitvoering van barré-akkoorden.


Download nu je GRATIS Blues gitaar Ebook!