Rock Akkoorden Leren Spelen: Les 1

In deze eerste Online Rock Gitaarles gaan we powerchords leren spelen op de gitaar.

Powerchords worden zeer veel gebruikt in Rock Gitaar. Deze akkoorden worden in verschillende rock-gebaseerde genreʼs gespeeld. Zo zien we in het ebook "De Beginnende Rock Gitarist" (klik hier voor meer info: Online Rock Gitaarles voor Beginners) waaruit deze les afkomstig is verschillende rock riffs zoals je ze hoort in Punk, Hard Rock, Classic Rock, Blues Rock en Metal.

Laten we starten met het aanleren van deze "powerchords". In de volgende video wordt deze eerste powerchords gedemonstreerd:

Powerchord Riffs

1) Wat zijn Powerchord Riffs?


Een gitaarpartij gespeeld door een Rockgitaar duiden we aan met de Engelse term ʻRiffʼ. We kunnen 2 grote selecties maken uit deze Rock Riffs; veel voorkomend zijn Riffs gespeeld met Powerchords, daarnaast horen we soms ook Riffs gespeeld met open akkoorden.
Eerst bekijken we de meest gebruikte akkoorden in Rock en hoe we die nu precies kunnen spelen op de gitaar.

 

Powerchords


De naam ʻPowerchordʼ zegt al veel over hoe dit akkoord zal klinken. Het is de krachtige klank die we nodig hebben om Rock muziek te begeleiden. Wat is nu juist het verschil met andere akkoorden op de gitaar?


Verschil met open akkoorden


Speel eens het akkoord E mineur zoals hieronder.

Em akkoord gitaar

Em

Bij dit Em-akkoord speel je alle 6 snaren van je gitaar. Speel nu nog eens dit akkoord, maar raak enkel de 3 dikste snaren (de lage E-, de A- en de D-snaar) aan.

Nu spelen we een powerchord. We noemen dit akkoord ʻE5ʼ, maar gebruiken soms gemakkelijker de term ʻpowerchord van Eʼ. Doordat we enkel de 3 laagste snaren gebruiken heeft dit akkoord direct een zwaardere klank.

Powerchords op de gitaar

Een groot voordeel van de gitaar is dat we (bepaalde) akkoorden en toonladders kunnen doorschuiven van 1 positie op de gitaar naar een andere plek op de gitaarhals. Vele powerchord riffs maken hier constant gebruik van.
Hieronder vind je zoʼn powerchord die we kunnen doorschuiven.

Vergeet niet dat we enkel de 3 dikste snaren mogen aanslaan. Dit akkoord noemt ʻF5ʼ (of powerchord van F), omdat we hier de F als laagste noot van het akkoord hebben.


Lees meer: Rock Gitaar Leren Spelen met Online Lessen