Rock Gitaar Riffs voor Beginners

In de vorige video-les (Online Rock Gitaarles Les 3: Van Powerchord naar Rock Riff) hebben we al eens begonnen de powerchords te spelen op de 5e snaar.

We beginnen terug waar we geëindigd waren en herhalen nog even het systeem van powerchords spelen op de 5e snaar.

Daarna gaan we powerchords combineren om gemakkelijk riffs te vormen met akkoorden op zowel de 6e als de 5e snaar.

 

Hier vind je nogmaals de noten op de 5e snaar. Het is van belang dat je deze memoriseert, want naargelang van de positie van het powerchord gaan we de naam van de bewuste fret gaan toekennen aan het powerchord.

Dit systeem hadden we al besproken in de les rond powerchords op de 6e snaar. Zoals je merkt geldt dit systeem ook op de 5e snaar.

In de tablatuur hieronder zie je bijvoorbeeld dat het "C5-akkoord" deze naam draagt omdat de laagste noot (hier op de 5e snaar) de C-noot is.

Hetzelfde geldt voor de "E5"; de laagste noot van dit akkoord is de E-noot op de 5e snaar, vandaar de naam E5.

Powerchords combineren


In volgende voorbeelden wisselen we de powerchords op de 5e snaar af met die op de 6e snaar. Dit vergt in het begin wat oefening. Probeer je vingers zo weinig als mogelijk op te
heffen als je van de 6e snaar naar de 5e snaar beweegt (of omgekeerd).

 


 

Download nu je exemplaar van het ebook Rock Gitaar Leren Spelen voor Beginners.